INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Příprava a realizace staveb je podmíněna velkou měrou papírování a vyjednávání po úřadech. Inženýrská činnost zajistí projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání souhlasů pro stavební povolení.

UMÍSTĚNÍ STAVBY

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení
 • jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SS

Podání žádosti o územní rozhodnutí

 • účast při jednáních v rámci územního řízení
 • účast při řízení o odvolání proti ÚR

Organizace a koordinace

 • spolupůsobení při získání úvěrů a dotací

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání stavební povolení
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení
 • jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SS

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí

 • podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu
 • podání žádosti o vynětí z půdního fondu
 • podání žádosti o další řízení (např vodoprávní řízení, povolení kácení stromů, připojení na komunikaci…)
 • účast při jednáních v rámci těchto řízení

Při přípravě potřebných dokumentů a v průběhu inženýringu je nezbytné počítat se všemi lhůtami všech orgánů, kterých se stavba týká.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ